Точно преди 20 години, през май 1999 г. излезе първият брой на списание ДМТ. Плах опит, с който поставихме началото на нашата мисия – да даваме на нашите читатели интересна и полезна информация, да бъдем актуални, да обучаваме, да показваме различни гледни точки за бранша, да забавляваме, да възпитаваме, да доказваме на себе си и на света, че и в малка България, с упоритост, отдаденост и любов може да се създава стойностен продукт. Благодарим ви, читатели и партньори! Поздравяваме ви с новия 3-ти брой за 2019!