Инвестиция ли е образованието в България? В началото на учебната година отново искам да обърнем поглед към образованието – една болна и болезнена тема в България. Но колко е важно и необходимо то за бъдещото развитие и реализация на децата ни? Предлагам ви още една гледна точка. Липсата на образовани, квалифицирани и мотивирани кадри е най-големият проблем пред бизнеса в България. Демографският срив и емиграцията са малка част от проблема, промяната в ценностите на младите хора и отношението им към образованието и труда като цяло са друга част. Според официалната статистика…

Няма новини.