ЗА СПИСАНИЕТО

Списание „ДМТ – дизайн, материали, технологии за мебелната промишленост“

Списание ДМТ  е специализирано издание, фокусирано върху новостите в мебелното производство, интериорните решения за дома, съвременните материали, обков, технологии и машини в мебелната и дървообработваща промишленост.

ДМТ излиза без прекъсване от 1999 година в печатен и дигитален вариант. Издава се на български език, като някои статии имат своето резюме и на английски език.

ДМТ е предназначено както за производителите и търговци на мебели, така и за дизайнери, технолози и проектанти.

ДМТ е включено в националния референтен списък за съвременни български научни списания с научно рецензиране на НАЦИД.

Списанието е образователно четиво за ученици в професионални училища, студенти или хоби-майстори, а също така и помощно средство за преподаватели и научни работници. 

ДМТ се разпространява основно чрез абонамент. Издателството е партньор на Браншовата камара на мебелната и дървообработваща промишленост (БКДМП) и всички нейни членове получават безплатно списанието.

ДМТ е член на международната организация –  FSM (Furniture Supply Magazine’s Alliance, www.fsmalliance.org) от 2010 година.