ЕКИП

Управител
инж. Бистра Шишкова
b.shishkova@md-magazine.info

Гл. редактор
инж. Бистра Шишкова
b.shishkova@md-magazine.info

Редактор
Цветана Шипкова

Антоанета Найденова

Художествен редактор
Даниел Томов
d.tomov@md-magazine.info

Реклама
Велислава Кесарска
v.kesarska@md-magazine.info

Сътрудници
Антоанета Найденова
Ваня Костова

Научен редактор
проф. д-р инж. Васил Живков

Коректор
Гергана Димитрова