Екип

Главен Редактор
Бистра Шишкова
b.shishkova@md-magazine.info

Художник
Вилиам Китанов
w.kitanov@md-magazine.info

Художествен редактор
Даниел Томов
d.tomov@md-magazine.info

Предпечатна подготовка
Снежана Томова
s.tomova@md-magazine.info

Научен Редактор

доц. д-р инж. Васил Живков

Консултант
доц. арх. Регина Райчева

Реклама
Милена Кирилова
m.kirilova@md-magazine.info

Марина Аврамова
m.avramova@md-magazine.info

Редактори

инж. Недялка Бочарова

Мариана Мирчева

Сътрудници
Мая Иванова

Преводач
Мариана Мирчева

Коректор
Гергана Бояджиева