Екип

Управител
Бистра Шишкова
b.shishkova@md-magazine.info

Художествен директор
Даниел Томов
d.tomov@md-magazine.info

Художник
Вилиам Китанов

Гл. редактор
Бистра Шишкова

Редактори
Мариана Мирчева
Ваня Костова
Антоанета Костова
Цветана Шипкова

Научен редактор
доц. д-р инж. Васил Живков

Реклама
Любима Пехливанова
l.pehlivanova@md-magazine.info

Антоанета Костова
a.kostova@md-magazine.info

Коректор
Гергана Димитрова