Изданието

Списание DМТ излиза без прекъсване от средата на 1999 г. и до днес е единственото в България периодично специализирано издание за мебелен дизайн, материали, машини, инструменти и технологии за мебелната и дървообработващата промишленост.
В сп. DMT ще намерите информация за браншовите изложения в страната и чужбина, новости в областта на дизайна и конструкцията на мебелите, интериорни решения за дома и обществените сгради, съвременни материали, обков, технологии и машини за мебелната и дървообработващата промишленост, както и ще получите поглед върху дейността на фирми, произвеждащи или доставящи съответните материали, машини и инструменти.
От 2010 г. сп. DMT е eдинственото българско списание, член на Международната асоциация на специализираните списания в областта на мебелната и дървообработваща промишленост FSM.

През 2014 г. списание DMT и БКМДП започнаха своето официално партньорство. Във всеки брой на отделени страници БКМДП  публикуват своите актуални новини и събития. Всеки член на БКМДП получава анонамент за списание DMT.
ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ
• Производители на мебели, врати и прозорци, строителни елементи от дървесина,
специфични производства
• Търговци на мебели, аксесоари и други за интериора
• Търговци на материали, машини и инструменти за мебелната и дървообработващата промишленост
• Собственици на фирми, висш ръководен персонал
• Конструктори, проектанти, технолози, дизайнери, архитекти
• Преподаватели, научни работници, студенти в специализираните училища
• Дървопроизводители, дървопреработватели
• Реставратори, хоби-майстори
• Други
Списанието е добре познато и прието сред специалистите в областта на мебелната и дървообработваща промишленост и въпреки относително невисокия си тираж (3000 бр.) има изключително висока вторична читателска аудитория – всяка единична бройка се чете средно между 8 и 15 човека

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Сп. DMT се разпространява на територията на цялата страна основно чрез абонамент (абонатите му наброяват над 1400 души – производители, търговци и вносители от бранша, проектанти, архитекти, дизайнери, учащи се и др.), чрез дистрибуция в специализираните магазини за продажба на материали за мебели, по всички браншови изложения (Стройко 2000, Техномебел, Светът на мебелите и др.), в книжарниците на ЛТУ и УАСГ.

На практика списанието няма неразпространени бройки с изключение на технологичния брак.