Списание DMT – брой 3, 2019

DMT2019_03_Cover

Точно преди 20 години, през май 1999 г. излезе първият брой на списание ДМТ. Плах опит, с който поставихме началото на нашата мисия – да даваме на нашите читатели интересна и полезна информация, да бъдем актуални, да обучаваме, да показваме различни гледни точки за бранша, да забавляваме, да възпитаваме, да доказваме на себе си и на света, че и в малка България, с упоритост, отдаденост и любов може да се създава стойностен продукт.
Благодарим ви, читатели и партньори! Поздравяваме ви с новия 3-ти брой за 2019!


Вътрешни страници

DMT19_03_Page_02
DMT19_03_Page_03
DMT19_03_Page_04
DMT19_03_Page_05
DMT19_03_Page_06
DMT19_03_Page_07
DMT19_03_Page_08
DMT19_03_Page_09
DMT19_03_Page_10
DMT19_03_Page_11
DMT19_03_Page_12
DMT19_03_Page_13
DMT19_03_Page_14
DMT19_03_Page_15
DMT19_03_Page_16
DMT19_03_Page_17
DMT19_03_Page_18
DMT19_03_Page_19
DMT19_03_Page_20
DMT19_03_Page_21
DMT19_03_Page_22
DMT19_03_Page_23
DMT19_03_Page_24
DMT19_03_Page_25
DMT19_03_Page_26
DMT19_03_Page_27
DMT19_03_Page_28
DMT19_03_Page_29
DMT19_03_Page_30
DMT19_03_Page_31
DMT19_03_Page_32
DMT19_03_Page_33
DMT19_03_Page_34
DMT19_03_Page_35
DMT19_03_Page_36
DMT19_03_Page_37
DMT19_03_Page_38
DMT19_03_Page_39
DMT19_03_Page_40
DMT19_03_Page_41
DMT19_03_Page_42
DMT19_03_Page_43
DMT19_03_Page_44
DMT19_03_Page_45
DMT19_03_Page_46
DMT19_03_Page_47
DMT19_03_Page_48
DMT19_03_Page_49
DMT19_03_Page_50
DMT19_03_Page_51
DMT19_03_Page_52
DMT19_03_Page_53
DMT19_03_Page_54
DMT19_03_Page_55
DMT19_03_Page_56
DMT19_03_Page_57
DMT19_03_Page_58
DMT19_03_Page_59
DMT19_03_Page_60
DMT19_03_Page_61
DMT19_03_Page_62
DMT19_03_Page_63
DMT19_03_Page_64
DMT19_03_Page_65
DMT19_03_Page_66
DMT19_03_Page_67
DMT19_03_Page_68
DMT19_03_Page_69
DMT19_03_Page_70
DMT19_03_Page_71
DMT19_03_Page_72
DMT19_03_Page_73
DMT19_03_Page_74
DMT19_03_Page_02
DMT19_03_Page_03
DMT19_03_Page_04
DMT19_03_Page_05
DMT19_03_Page_06
DMT19_03_Page_07
DMT19_03_Page_08
DMT19_03_Page_09
DMT19_03_Page_10
DMT19_03_Page_11
DMT19_03_Page_12
DMT19_03_Page_13
DMT19_03_Page_14
DMT19_03_Page_15
DMT19_03_Page_16
DMT19_03_Page_17
DMT19_03_Page_18
DMT19_03_Page_19
DMT19_03_Page_20
DMT19_03_Page_21
DMT19_03_Page_22
DMT19_03_Page_23
DMT19_03_Page_24
DMT19_03_Page_25
DMT19_03_Page_26
DMT19_03_Page_27
DMT19_03_Page_28
DMT19_03_Page_29
DMT19_03_Page_30
DMT19_03_Page_31
DMT19_03_Page_32
DMT19_03_Page_33
DMT19_03_Page_34
DMT19_03_Page_35
DMT19_03_Page_36
DMT19_03_Page_37
DMT19_03_Page_38
DMT19_03_Page_39
DMT19_03_Page_40
DMT19_03_Page_41
DMT19_03_Page_42
DMT19_03_Page_43
DMT19_03_Page_44
DMT19_03_Page_45
DMT19_03_Page_46
DMT19_03_Page_47
DMT19_03_Page_48
DMT19_03_Page_49
DMT19_03_Page_50
DMT19_03_Page_51
DMT19_03_Page_52
DMT19_03_Page_53
DMT19_03_Page_54
DMT19_03_Page_55
DMT19_03_Page_56
DMT19_03_Page_57
DMT19_03_Page_58
DMT19_03_Page_59
DMT19_03_Page_60
DMT19_03_Page_61
DMT19_03_Page_62
DMT19_03_Page_63
DMT19_03_Page_64
DMT19_03_Page_65
DMT19_03_Page_66
DMT19_03_Page_67
DMT19_03_Page_68
DMT19_03_Page_69
DMT19_03_Page_70
DMT19_03_Page_71
DMT19_03_Page_72
DMT19_03_Page_73
DMT19_03_Page_74
Купете този брой със SMS или чрез: Приемаме плащания през ePay.bgПриемаме плащания през PayPal