Списание DMT – брой 5, 2017

DMT2017_05_Page_01

Чети онлайн

Налично е електронно издание Вземи го сега!

Липсата на кадри – проблем номер 1 за бизнеса в България

Недостигът на работна ръка през последните няколко години е основният проблем във всички сфери на икономиката в България. Освен липса на инженери и други висококвалифицирани специалисти, фирмите срещат трудности и в намирането на ниско и средно квалифицирана работна ръка. Причините са влошаващата се демографска картина, проблеми в образователната система и немалкият брой добре образовани млади хора, които заминават да учат навън с идеята да не се връщат отново в България. А и истината е, че на идващите поколения все по не им се работи, особено в производството. Липсата на работна ръка, в момент, в който мебелният бранш е в подем, е фактор, който пречи на фирмите да се разрастват и да инвестират, а това „дърпа” икономиката назад.

В професионалното образование учениците намаляват с всяка следваща година. Закриват се паралелки и цели професионални гимназии. Дуалната система на обучение, която съчетава теория с професионална практика, плахо се опитва да навлиза в някои училища, но все още ефектът е далеч от желания. Все пак мога да отлича Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване в Пловдив, която тази година събра тройно повече ученици спрямо миналата година в паралелките с дуално обучение.
В основния университет, който подготвя кадри за нашия бранш – инженери, технолози, дизайнери – положението също никак не е розово. За малкото останали у нас и решили да продължат да се учат млади хора се състезават десетки ВУЗ-ове – частни и държавни, с всевъзможни гръмки имена и атрактивни на теория специалности и учебни програми. В тази ситуация какво би привлякло един бъдещ студент в университет с тривиално име, остаряла база и скучни дисциплини, когато го подмамват с модерни думи, леко следване и обещания за просперитет.

Какви са решенията? Да се работи по усъвършенстването на програмите за професионално образование, така че те да са съобразени в максимална степен с нуждите на бизнеса. Да се работи в посока задържане на младите хора у нас, както и тяхното връщане след завършване на образование извън пределите на страната. Да се положат усилия да се върнат образованите, квалифицирани български специалисти, които работят чужбина. Да се създадат механизми за наемане на чужди граждани от страни с по-нисък стандарт, които имат желание да работят. Да се въведат финансови и други стимули, обвързани с резултата и т.н.
Разбира се, решенията са много. Някои от тях са на иституционално ниво, други са в ресора на общините, училищата, фирмите или отделни хора. Със сигурност настоящата ситуация с работната ръка е в ущърб на бизнеса и обрича българската икономика на гибел.
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, представлявана от Управителния съвет, от няколко години полага огромни усилия за подпомагане и сближаване на специализираното средно и висше образование с бизнеса. Нещата се случват бавно, но посоката е начертана. Държавните институции, професионалните гимназии, университетите и бизнесът трябва да вървят ръка за ръка към решаването на тежкия проблем с кадрите в България.


Вътрешни страници

DMT2017_05_Page_02
DMT2017_05_Page_03
DMT2017_05_Page_04
DMT2017_05_Page_05
DMT2017_05_Page_06
DMT2017_05_Page_07
DMT2017_05_Page_08
DMT2017_05_Page_09
DMT2017_05_Page_10
DMT2017_05_Page_11
DMT2017_05_Page_12
DMT2017_05_Page_13
DMT2017_05_Page_14
DMT2017_05_Page_15
DMT2017_05_Page_16
DMT2017_05_Page_17
DMT2017_05_Page_18
DMT2017_05_Page_19
DMT2017_05_Page_20
DMT2017_05_Page_21
DMT2017_05_Page_22
DMT2017_05_Page_23
DMT2017_05_Page_24
DMT2017_05_Page_25
DMT2017_05_Page_26
DMT2017_05_Page_27
DMT2017_05_Page_28
DMT2017_05_Page_29
DMT2017_05_Page_30
DMT2017_05_Page_31
DMT2017_05_Page_32
DMT2017_05_Page_33
DMT2017_05_Page_34
DMT2017_05_Page_35
DMT2017_05_Page_36
DMT2017_05_Page_37
DMT2017_05_Page_38
DMT2017_05_Page_39
DMT2017_05_Page_40
DMT2017_05_Page_41
DMT2017_05_Page_42
DMT2017_05_Page_43
DMT2017_05_Page_44
DMT2017_05_Page_45
DMT2017_05_Page_46
DMT2017_05_Page_47
DMT2017_05_Page_48
DMT2017_05_Page_49
DMT2017_05_Page_50
DMT2017_05_Page_51
DMT2017_05_Page_52
DMT2017_05_Page_53
DMT2017_05_Page_54
DMT2017_05_Page_55
DMT2017_05_Page_56
DMT2017_05_Page_57
DMT2017_05_Page_58
DMT2017_05_Page_59
DMT2017_05_Page_60
DMT2017_05_Page_61
DMT2017_05_Page_62
DMT2017_05_Page_63
DMT2017_05_Page_64
DMT2017_05_Page_65
DMT2017_05_Page_66
Купете този брой със SMS или чрез: Приемаме плащания през ePay.bgПриемаме плащания през PayPal