Списание DMT – брой 5, 2016

DMT 5 Cover

“Не винаги образованието и дипломата предопределят по-доброто (в смисъл на финансов успех и реализация) бъдеще на младите хора. Но със сигурност качественото образование предоставя добър старт в живота. То осигурява знания, изгражда полезни навици, трудолюбие, дисциплина, трениране на паметта, конструктивно мислене. А това са качества, които са актуални, важни и необходими и в динамично променящото се съвремие.” – Бистра Шишкова


Вътрешни страници

DMT_16_05_Page_01_0
DMT_16_05_Page_01_1
DMT_16_05_Page_02
DMT_16_05_Page_03
DMT_16_05_Page_04
DMT_16_05_Page_05
DMT_16_05_Page_06
DMT_16_05_Page_07
DMT_16_05_Page_08
DMT_16_05_Page_09
DMT_16_05_Page_10
DMT_16_05_Page_11
DMT_16_05_Page_12
DMT_16_05_Page_13
DMT_16_05_Page_14
DMT_16_05_Page_15
DMT_16_05_Page_16
DMT_16_05_Page_17
DMT_16_05_Page_18
DMT_16_05_Page_19
DMT_16_05_Page_20
DMT_16_05_Page_21
DMT_16_05_Page_22
DMT_16_05_Page_23
DMT_16_05_Page_24
DMT_16_05_Page_25
DMT_16_05_Page_26
DMT_16_05_Page_27
DMT_16_05_Page_28
DMT_16_05_Page_29
DMT_16_05_Page_30
DMT_16_05_Page_31
DMT_16_05_Page_32
DMT_16_05_Page_33
DMT_16_05_Page_34
DMT_16_05_Page_35
DMT_16_05_Page_36
DMT_16_05_Page_37
DMT_16_05_Page_38
DMT_16_05_Page_39
DMT_16_05_Page_40
DMT_16_05_Page_41
DMT_16_05_Page_42
DMT_16_05_Page_43
DMT_16_05_Page_44
DMT_16_05_Page_45
DMT_16_05_Page_46
DMT_16_05_Page_47
DMT_16_05_Page_48
DMT_16_05_Page_49
DMT_16_05_Page_50
DMT_16_05_Page_51
DMT_16_05_Page_52
DMT_16_05_Page_53
DMT_16_05_Page_54
DMT_16_05_Page_55
DMT_16_05_Page_56
DMT_16_05_Page_57
DMT_16_05_Page_58
DMT_16_05_Page_59
DMT_16_05_Page_60
DMT_16_05_Page_61
DMT_16_05_Page_62
DMT_16_05_Page_63
DMT_16_05_Page_64
DMT_16_05_Page_65
DMT_16_05_Page_66
Купете този брой със SMS или чрез: Приемаме плащания през ePay.bgПриемаме плащания през PayPal