Списание DMT – брой 3, 2016

DMT2016_03_Cover

Замира ли професионалното образование в България?
Мебелната промишленост е един от стабилните сектори на българската икономика. През последните няколко години той отново е в подем и има силна експортна ориентираност. В сектора работят ок. 2100 официално регистрирани фирми и над 20 хил. души. И въпреки огромната нужда от специализирани кадри, от година на година професионалното образование в България привлича все по-малко ученици. Повечето от професионалните гимназии останаха само с по една-две паралелки, а някои (като тази в София например), затвориха врати завинаги. Причините за това са много: силната „конкуренция” на десетките езикови и математически гимназии, остарялата  материална база, намалелият брой деца, за които се „борят” нароилите се и смятани за къде-къде по-престижни и атрактивни училища и специалности с модерни имена, мотивацията на младите хора, качеството на обучение и неактуалните учебни програми, абдикиране на държавата от проблемите на професионалните гимназии, липсата на ефективно партньорство с бизнеса и т.н., и т.н.

Въпреки предимствата, което може да даде професионалното образование, като получаване на специфични умения и знания още от ученическата скамейка и добра възможност за ранна професионална реализация, както и добра основа за продължаване на образованието в университет, повечето гимназии по дървообработване и вътрешна архитектура са пред затваряне. Браншът се нуждае от млади и подготвени кадри, а младежите имат нужда от професионална реализация. Има търсене, трябва да има и предлагане. И откъде тогава идва парадоксът? Къде и защо се къса нишката? Може би системата на професионално обучение у нас е изживяла своето време и трябва основно да се адаптира към настоящето и бъдещето?

Един добър опит към положителна промяна е въвеждането на „дуална система на обучение“ – професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места – в училището и в дадено предприятие. Учебните планове се съобразяват и нагаждат към изискванията на икономиката, а в предприятията учениците се обучават компетентно по специалността си. Това със сигурност ще промени качеството на уменията и ще засили интереса на фирмите към професионално обучени кадри. Първи опит в тази нова за България образователна форма ще направят през 2016/2017 учебна година в ПГВАД „ Христо Ботев“ в Пловдив, а техен партньор от бизнеса ще бъде „ТЕД- БЕД” ЕАД. А може би фирмите трябва вече сериозно да погледнат на проблема и сами да започнат да обучават кадри за собственото си производство.
Истината е, че намалелият интерес на младите хора към изучаване на технически дисциплини е тенденция в много европейски страни. Всички искат да бъдат „мениджъри”. Това е престижно, но дали е професия?

Колеги-браншовици, вие бихте ли насочили наследниците си да учат в професиална гимназия? Голяма част от вас желаят децата им да се включат в семейния бизнес. А за това не трябва ли първо да имат определени технически и практически познания, които не се получават в езиковите гимназии, нито в паралелките по мениджмънт, маркетинг и право?


Вътрешни страници

Dmt_2016_03_Page_03
Dmt_2016_03_Page_04
Dmt_2016_03_Page_05
Dmt_2016_03_Page_06
Dmt_2016_03_Page_07
Dmt_2016_03_Page_08
Dmt_2016_03_Page_09
Dmt_2016_03_Page_10
Dmt_2016_03_Page_11
Dmt_2016_03_Page_12
Dmt_2016_03_Page_13
Dmt_2016_03_Page_14
Dmt_2016_03_Page_15
Dmt_2016_03_Page_16
Dmt_2016_03_Page_17
Dmt_2016_03_Page_18
Dmt_2016_03_Page_19
Dmt_2016_03_Page_20
Dmt_2016_03_Page_21
Dmt_2016_03_Page_22
Dmt_2016_03_Page_23
Dmt_2016_03_Page_24
Dmt_2016_03_Page_25
Dmt_2016_03_Page_26
Dmt_2016_03_Page_27
Dmt_2016_03_Page_28
Dmt_2016_03_Page_29
Dmt_2016_03_Page_30
Dmt_2016_03_Page_31
Dmt_2016_03_Page_32
Dmt_2016_03_Page_33
Dmt_2016_03_Page_34
Dmt_2016_03_Page_35
Dmt_2016_03_Page_36
Dmt_2016_03_Page_37
Dmt_2016_03_Page_38
Dmt_2016_03_Page_39
Dmt_2016_03_Page_40
Dmt_2016_03_Page_41
Dmt_2016_03_Page_42
Dmt_2016_03_Page_43
Dmt_2016_03_Page_44
Dmt_2016_03_Page_45
Dmt_2016_03_Page_46
Dmt_2016_03_Page_47
Dmt_2016_03_Page_48
Dmt_2016_03_Page_49
Dmt_2016_03_Page_50
Dmt_2016_03_Page_51
Dmt_2016_03_Page_52
Dmt_2016_03_Page_53
Dmt_2016_03_Page_54
Dmt_2016_03_Page_55
Dmt_2016_03_Page_56
Dmt_2016_03_Page_57
Dmt_2016_03_Page_58
Dmt_2016_03_Page_59
Dmt_2016_03_Page_60
Dmt_2016_03_Page_61
Dmt_2016_03_Page_62
Dmt_2016_03_Page_63
Dmt_2016_03_Page_64
Dmt_2016_03_Page_65
Dmt_2016_03_Page_66
Dmt_2016_03_Page_67
Dmt_2016_03_Page_68
Dmt_2016_03_Page_69
Dmt_2016_03_Page_70
Dmt_2016_03_Page_71
Dmt_2016_03_Page_72
Dmt_2016_03_Page_73
Dmt_2016_03_Page_74
Dmt_2016_03_Page_75
Dmt_2016_03_Page_76
Dmt_2016_03_Page_77
Dmt_2016_03_Page_78
Dmt_2016_03_Page_02
Купете този брой със SMS или чрез: Приемаме плащания през ePay.bgПриемаме плащания през PayPal