Списание DMT – брой 1, 2015

DMT_2015_01_Cover

Чети онлайн

Налично е електронно издание Вземи го сега!

Бързото застаряване на българската нация, което ще намали значително трудоспособното население през следващите години, е сериозен проблем не само за бизнеса, но и за държавата. Емиграцията на млади и високообразовани хора е болезнен проблем за България. Но дали този факт не се преекспонира? И дали този процес има само негативни последици за страната ни?

Първо: Ако погледнем статистиката, до този момент голямото движение на българи е не към развитите страни в Евросъюза, където се търсят висококвалифицирани кадри, а към страните с големи икономически проблеми и висока безработица – Гърция, Италия и Испания. Това се дължи на факта, че основният поток е от хора с ниска квалификация.
Второ: В стратегически план миграцията има своите плюсове за страната ни. В общия случай повечето хора, напуснали България в търсене на по-добра работа или образование, не късат връзката със страната си. Според официални данни на БНБ, трансферите на средства от работещите в чужбина към техните семейства достигат 1 милиард евро годишно и са сравними с преките чуждестранни инвестиции през последните години.
Трето: Емигрантите получават нови знания и умения, научават се да работят по друг (eвропейски или американски) начин. А практиката е показала, че при южните нации (към които се числим и ние) голяма част от емигрантите един ден се връщат в родината си с висока квалификация и добър финансов ресурс.

Четвърто: България наистина има много сериозен проблем с качеството на работната си сила, но този проблем се дължи не толкова на емиграцията, колкото на вътрешни фактори, един от които е качеството на образованието. Близо една трета от младите хора в страната влизат в категорията “нищо неправещи младежи на възраст до 30 години”. По този показател България държи рекорд в ЕС. Повече от половината от трайно безработните в страната имат начално или по-ниско образование. Едва една четвърт от завършилите студенти в България намират работа като висшисти.
Сред най-тежките проблеми на българското образование е липсата на гъвкави учебни програми, които да подготвят адекватно учениците към динамично променящия се трудов пазар. Изводите на анкета на Световната банка с български предприемачи посочват като най-голям проблем липсата на умения за комуникация, за работа в екип и за смислено разрешаване на конфликтите на работното място – умения, които се развиват още в детските градини, началното и основно училище.
Повишаването на производителността на труда е един от начините за облекчаване на проблема със застаряването на нацията ни, но това няма как да стане при сегашното състояние на българското образование. За да може да се гради, трябва да има на какво да се стъпи.


Вътрешни страници

d000
d001
d002
d003
d004
d005
d006
d007
d008
d009
d010
d011
d012
d013
d014
d015
d016
untitled
untitled
d017
d018
d019
d020
d021
d022
d023
d024
d025_Pantone 165C
d026
d027
d028
d029
d030
d031
d032
d033
d034
d035
d036
d037
d038
d039
d040
d041
d042
d043
d044
d045
d046
d047
d048
d049
d050
d051
d052
d053
d054
d055
d056
d057
d058_Pantone 7512C
d059
d060
d061
d062
d063
d064
dkor3
dkor4
Купете този брой със SMS или чрез: Приемаме плащания през ePay.bgПриемаме плащания през PayPal