Списание DMT – брой 6, 2014

DMT_2014_06

Как се свързва „устойчивостта” с „производството на мебели”

„Устойчивост” е често срещан термин през последните години. Определянето на понятието „устойчивост” може да бъде предизвикателство за съвременния производител и дизайнер на мебели. Най-общо терминът може да означава социална отговорност, използване на незамърсяващи технологии и сертифицирани материали, честност в трудовите отношения и може да включва още много други фактори. Въпреки че критериите за “съвестно производство” не са регламентирани, често са и трудни за изпълнение в ежедневието. За да се каже, че един продукт е устойчив, трябва да се проследи пълният му цикъл – от добиването на суровината през производството му, употребата му и крайното му обезвреждане (рециклиране).
За първи път започва да се говори за устойчивост на продуктите преди 45 години, когато тя се свързва с тяхната екологичност и дълготрайност. Днес в разработването на продуктите по-скоро определяща е технологията, ръководена от диктата на потреблението, а не проблемите на околната среда.
Какво кара дизайнерите и фирмите да създават все нови продукти? Дали светът има нужда от още един нов дизайн на стол например? Не трябва ли вече сериозно да се замислим в по-широк план за околната среда, здравето на планетата и използването на материали и технологии, които намаляват количеството на отпадъците, вредните емисии, разхода на енергия?
За създаването на „устойчиви” мебели е необходим „устойчив” материал с гарантиран произход от “устойчиво” управлявани гори. Съветът за стопанисване на горите (FSC) е разработил строги стандарти, които определят “устойчивата” дървесина. За съжаление сертифицирането не обхваща все още цялата гама от материали, които участват в производството на мебели – лепила, облицовъчни материали, кантове, ламинати, опаковки и др.
Добре ще бъде всички ние да се включим навреме в опазването на планетата, защото бъдещето зависи и от нас.


Вътрешни страници

d000
d001
d002
d003
d004
d005
d006
d007
d008
d009
d010
d011
d012
d013
d014
d015
d016
d016-1
d017
d018
d019
d020
d021
d022
d023
d024
d025
d026
d027
d028
d029
d030
d031
d032
d033
d034
d035
d036
d037
d038
d039
d040
d041
d042
d043
d044
d045
d046
d047
d048
d049
d050
d051
d052
d053
d054
d055
d056
d057
d058
d059
d060
d061
d062
d063
d064
d065
d066
d067
d068
dkor3
dkor4
Купете този брой със SMS или чрез: Приемаме плащания през ePay.bgПриемаме плащания през PayPal