Повишение на производителността със същевременна гъвкавост

Повишение на производителността със същевременна гъвкавост

Инвестициите в системи за манипулиране променят трайно производствените процеси.

Хендлинг за части от плочата до опаковката

Производство на единични бройки или масово производство с участието на много машини изискват ефикасни манипулационни процеси на всички производствени места.  Инвестициите в системи за манипулиране променят трайно производствените процеси.

Свързването на машини стои като лозунг за разнообразните възможности за връзка между машини от различни производители.

Целесъобразното планиране в посока автоматизация трябва да започне с един прецизен анализ на фактическата ситуация. Тук също важи принципа, че многото на брой малки стъпки могат да са по-добри и водещи до успех, отколкото една еднократна голяма инвестиция, която като ответна реакция поставя под въпрос собствената си гъвкавост.

По-точното наблюдение на движението на детайлите в производството много често показва значителни възможности за рационализация при всички машини при зареждането и отвеждането на детайли.

Ръчното зареждане, многото малки забавяния при предаването на данни, регистрацията на частите или ръчното прехвърляне на данни от списъци в управлението на машините могат да възлизат на няколко часа на седмица и да предизвикат по този начин много високи разходи.

При новите машини ефикасното време за обработка обикновено е по-малк отколкото при по-стари модели, но от икономическа гледна точка е почти винаги от значение колко време изисква ръчното зареждане и разтоварване.

Дори по-стари, добре функциониращи машини за обработка, заедно с правилната методика притежават удивителен потенциал за рационализация, ако слабите места бъдат разпознати правилно. Такива мерки за рационализация в повечето случаи са свързани с по-ниски разходи и по-малки обременявания за предприятието. Обикновените системи за манипулация на детайли могат да се монтират към почти всички машини. Често е възможно с един сравнително изгоден монтаж на допълнителни сензорни компоненти към машината да се реализира една използваема комуникация с едно висшестоящо управление на машината.

В обкръжението на машините за разкрояване на плочи придобивката на системи за зареждане или складиране преди разрязването, най-малкото поради теглото на плочите, се е превърнало почти в стандарт. Манипулационните системи предоставят дори при почти всички други машини значителен потенциал за облекчение на работниците и съществена възможност за спестяване на време и персонал.

Самото теглото на частите може да играе по също една второстепенна роля. По-скоро от икономическо значение за смисъла на една инвестиция е повишаването на качеството и количеството на частите.

На базата на все по-голямото напрежение на трудовия пазар (недостиг на специалисти и т.н.) инвестициите в автоматизацията на работното място на сумата от повече от 300.000 Евро се явяват като икономически целесъобразни.

Оптимизацията на процесите не трябва да се спира от отделни  машини. За оптималното управление на детайлите е необходима една безупречна структура на данните с идентификация на частите и буферни възможности, които смекчават различните времена за обработка на отделните машини и по този начин гарантират, че в края на производствената линия всички части от една поръчка ще бъдат на разположение за една по-нататъшна употреба по едно и също време.

Ръчните процеси за складиране или сортиране на части от един куп, със сложни процеси на търсене, изискват много повече време и трудова енергия. Модерни системи за управление на частите, в съчетание с подходящи буферни системи, разширяват възможностите за автоматизация.

Буфери на частите предоставят възможността да се преодолеят производствените загуби на различните машини и групирането на части според критерии като време на обработка, поръчки, обороти, оптимизация на разкрояването и много повече.

Специално в обкръжението на машините за нанасяне на лепило по ръбовете буферите се оказват идеалното решение за смекчаване на разликите във времена на циклите.

Буферизация на части в производството на мебели

Буферът PBX предоставя приблизително двадесетократна складова площ, базираща се на вградената основна площ. Поради неговите построени като чекмеджета изтеглящи се механизми частите могат да се вадят от двете страни. Изваждането и зареждането се извършва от два вакуумни манипулатора. По този начин могат да се манипулират общо до 15 части на минута.

Специалната архитектура позволява самостоятелен достъп до всяка складирана част. По всяко време всяка отделна част веднага е на разположение без необходимост от чакане. Еднакви части, в голям брой, могат и извън буфера да се складират на отделни купчини на пода без да заемат много място.

Едно всеобхващащо софтуерно решение организира цялото протичане на складирането и съхраняването, както и оптимизираното управление за място в буфера.

Също така е интегриран способен за комуникация в мрежата софтуер за оптимизация на мястото за позиционирането на частите вътре в буфера. При складирането всички детайли се измерват и претеглят, след това автоматично се определя идеалното място за отделните части.

Скоростта на движение се нагажда съответно към действителната големина на детайлите и тяхното тегло.

Буферът може да се постави на произволно място в производството. Връзката към производствените машини се реализира с лентов транспортьор. Според принципа на играjа конструктор буферите могат да се предложат в различни варианти и височини, подходящи за всяко приложение.

Стефан Барбарич, Директор Барбарич ООД, 4020 Линц, Австрия, www.barbaric.at

Илюстрации: Барбарич ООД
www.vole.bg

Остави коментар

Имейл адреса Ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета за отбелязани с *