Д-р Саша Питърс и устойчивият дизайн


„Устойчивият дизайн трябва да следва идеята за създаване на продукти, които имат положително влияние върху околната среда.“

Д-р Саша Питърс е основател и собственик на агенция за материали и технологии „HAUTE INNOVATION” в Берлин. Учи машинно инженерство в RWTH в Аахен, Германия и продуктов дизайн в ABK Маастрихт, Холандия. Прави докторска дисертация в университета Дуйсбург-Есен, Германия с фокус върху проблемите в комуникацията между инженеринга и дизайна. От 1997  до 2003 г. ръководи изследователски проекти и разработки на продукти в Института за технологични производства IPT Fraunhofer в Аахен и впоследствие става ръководител на Центъра по дизайн в Бремен, Германия. Д-р Саша Петерс е автор на различни специализирани книги-бестселъри за устойчиви суровини, интелигентни материали, иновативни технологии на производство и енергиоспестяване. Той е един от водещите световни експерти по материали и откривател на нови технологии. От 2014 г. е член на консултативния съвет на инициативата за финансиране „Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation” (2020 г. – Партньорство за иновации) към Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия. Тази година германският експерт по материали бе и в журито на наградите Red Dot Design в новата продуктова категория „Материали и повърхности“. Д-р Саша Питърс бе поканен от БКДМП да изнесе лекция на Годишната конференция на дървообработващата и мебелна промишленост в България. Той беше любезен да отговори на няколко въпроса за списание DMT.

ДМТ: Каква беше причината да приемете поканата да дойдеде в България?
С.П .:
Никога не съм идвал в България, затова използвах възможността да видя какво се случва във вашата страна, особено в мебелната индустрия.

ДМТ: Какво кара хората да мислят непрекъснато за нови материали?
С.П .:
Причината е в търсенето на пресечна точка между интереса към иновациите в материалите, новите функционалности, новото приложение на тези материали и въпроса дали тези нови материали са устойчиви.

ДМТ: Какъв е процесът на появата на един революционен материал? Кое е първо – дизайнът на определен продукт изисква необходимостта от създаването на материал с определени качества или се търсят нови качества от вече съществуващи материали?
С.П .:
По принцип материалите не се разработват за дизайн на продукти или обзавеждане. В повечето случаи новите материали се използват във високотехнологичните сфери. Дизайнерите често са тези, които създават нови области на приложение за новите материали в други индустрии и след това разработват продукти, например за дизайн на мебели.

ДМТ: Много пъти се създават самоцелно материали без кой знае каква практическа стойност. Какъв е пътят на един нов материал до пазара? И какъв е процентът на създадените революционни материали, които изобщо влизат в реална употреба?
С.П .:
Работим само с високотехнологични материали или материали, които предлагат специални възможности по отношение на устойчивото им използване.

ДМТ: Еко, био, смарт, рециклиране – в тези модерни думи ли се търсят насоките за създаване на новопявяващите се материали?
С.П .:
Разбира се! От една страна имаме желанието да работим с биобазирани, рециклируеми и екологични материали, от друга страна възможността за интегриране на функции в материал, който обикновено не е лесен за реализиране.

ДМТ: Бихте ли откроили някоя от насоките като водещи за бъдещето на революционните материали – напр. умни материали? Или биоматериали и т.н.?
С.П .: Зависи от индустрията. Интелигентните материали имат силно влияние върху автомобилната индустрия. За биоматериалите медицинският сектор е най-интересният пазар. За дизайнерите представляват интерес също биоматериалите, така че ще видим много нови разработки в дизайна на мебели.

ДМТ: Смятате ли, че понякога се прекалява със създаването на материали от отпадъци, вместо да се използват такива от възобновяеми източници като дървесината например?
С.П .:
Има много начини да променим начина, по който работим сега. Един от начините за затваряне на материалните цикли е чрез рециклиране на материали от други индустрии. Можете да го наречете отпадък. Другият начин е да останете в биологичния цикъл, да работите само с естествени материали, без да ги обработвате по такъв начин, че да могат да останат в биологичния цикъл. Това е огромно предизвикателство!

ДМТ: Къде е мястото на новите технологии, например 3D принтиране, в създаването на иновативни материали?
С.П .: Пазарът на 3D принтирани продукти се е увеличил с 30% през последните години, както и размерът на принтера. Не е далеч времето, когато добавящите стойност производствени процеси ще влияят на мебелната индустрия. Ще се започне със създаване на индивидуализирани продукти и производството на резервни части. Но защо да не мислим за използването на 3D принтери в серийното производство? Предстои изследователски проект за целулозния печат, който може да бъде много интересен за мебелната индустрия.

ДМТ: Каква е ролята на научните изследвания в създаването на нови материали?
С.П .:
Изследователите са много важни в процеса на разработване на нови материали. Обикновено те се финансират през последните няколко години от държавата и имат шанса да положат основата на превръщането на идея за нов материал или производствен метод в продаваем продукт.

ДМТ: Колко смели са архитектите и дизайнерите в използването на нови материали?
С.П .:
И двете групи се интересуват от нови материали. Но за архитектите е по-трудно да ги използват, защото производителят трябва да ги адаптира към строителната индустрия. Дизайнерите работят с по-малки обекти. За тях е по-лесно да използват нови материали в работата си или да разработят свои собствени материали, ако не съществува материал с определен диапазон от свойства.

ДМТ: Каква е ролята на дизайнерите и архитектите както в създаването, така и в налагането на нови материали?
С.П .:
През последната година открихме много нови материали, които са разработени от дизайнери. Основната причина е, че материалите на пазара не следват идеите на кръговата икономика. В резултат на това доста голям брой много интересни разработки на материали бяха представени от дизайнерите през последните години, използвайки необичайни ресурси и/или начини за затваряне на материалните цикли.

ДМТ: Как реагира консервативната индустрия (произвеждаща традиционни материали, често замърсяващи природата и увреждащи здравето на човека) на революционните материали?
С.П .:
Те реагират доста бавно, но трябва да направят своята крачка напред. В противен случай ще загубят клиентите си през следващите години. Ето защо почти всички големи марки сега работят по проекти, използващи устойчиви, рециклиращи се или биологични ресурси.

ДМТ: Кое е най-краткото определение за „устойчив дизайн“?
С.П .:
Устойчивият дизайн трябва да следва идеята за създаване на продукти, които имат положително влияние върху околната среда.


—–
Интервюто е поместено в ДМТ брой 6/19. 
Поръчайте го, като ни пишете на info@md-magazine.info

Остави коментар

Имейл адреса Ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета за отбелязани с *