Защита на лични данни

Kонфиденциална политика на СПИСАНИЕ ДМТ
Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на СПИСАНИЕ ДМТ при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което СПИСАНИЕ ДМТ изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, СПИСАНИЕ ДМТ не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя
След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от СПИСАНИЕ ДМТ по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на СПИСАНИЕ ДМТ, както и да получават информация за продукти и услуги на СПИСАНИЕ ДМТ на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на СПИСАНИЕ ДМТ чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от СПИСАНИЕ ДМТ за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от СПИСАНИЕ ДМТ и клиенти.
СПИСАНИЕ ДМТ уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Нерегулярно могат да бъдат изпращани оферти от името на партньори на ДМТ.
СПИСАНИЕ ДМТ си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.